150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

CURS ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA NIVELL I

 

Atenció Sanitària Immediata I
Temàtica Salut i Socors

Projecte Formació en socors i emergències
Pla Formació
Programa Formació per a la intervenció
Modalitat Presencial
Hores pràctica 20,00
Hores teòrica 20,00
Hores totals 40,00

Destinataris
Voluntaris
Externs

Descripció

Curs teòric i pràctic amb els elements necessaris per capacitar primers actuants en la resolució de situacions d’emergència i problemes de salut que sens plantegen a la nostra vida diària.

Objectiu General
Dotar als participants dels coneixements teòrics i habilitats necessàries per donar una resposta inicial i eficaç que permeti mantenir la víctima en les millors condicions possibles fins posar-lo en mans d’equips amb un nivell de coneixements més alts.

Temari
Socorrisme i salut
Socorrisme: un acte de suport a l’atenció sanitària immediata
Legislació
Exploració de la víctima
Obstrucció de la via aèria
Suport vital basic
Hemorràgies i xoc
Alteracions de la consciencia
Trastorns neurològics
Traumatismes als teixits Tous
Asèpsia i desinfecció
Trastorns neurològics
Traumatismes als teixits tous
Asèpsia i desinfecció
Lesions als ulls, orella i nas
Traumatismes
Trastorns per excés de calor
Cremades
Trastorns per excés de fred
Lesions per electricitat
Atac de cor
Intoxicacions
Trastorns per consum de drogues
Anafilaxi, al·lèrgies
Picades i mossegades d’animals
La farmaciola
Suport humà
Socorrisme i comunicació


Criteris d`avaluació

Prova d`avaluació pràctica
Prova d`avaluació escritaAssistència mínima obligatòria
 

Requisits d`admissió
A partir de 16 anys.


Titulació que s`acredita Diploma i certificat acreditatiu del curs


Diploma de Creu Roja d’Atenció Sanitària Immediata nivell I regulat segons decret 225/96.
Carnet de socorrista de Creu Roja.