150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

El 33% de les persones ateses per la Creu Roja arreu de l’Estat no té cap font d’ingressos

La Creu Roja ha presentat avui dimecres l'Informe sobre la Vulnerabilitat Social 2011-2012, un treball de recerca que analitza la situació de les persones amb què treballa la institució humanitària arreu de l’Estat.

 

El 71% de la població atesa per la Creu Roja en edat de treballar està a l’atur i el 33% no té cap font d’ingressos.

La crisi econòmica està agreujant la situació de les persones que atén la Creu Roja arreu de l’Estat. El 71% de les persones en edat de treballar que reben ajuda de l’entitat estan a l’atur i el 33% no té cap font d’ingressos.

El 8% de les persones ateses per la Creu Roja arreu de l’Estat l’any 2011 es troba ja en situació d'exclusió social, és a dir, presenta problemàtiques greus en l'àmbit econòmic, personal, familiar, social i d'habitatge. Durant aquest període, la Creu Roja va atendre més de 2.000.000 de persones i s’estima que aquest nombre arribarà a 2.400.000 persones el 2012, segons les previsions de la memòria de l’any passat, que la Creu Roja està finalitzant en aquests moments.

Aquestes són algunes de les dades que conté l'Informe sobre la Vulnerabilitat Social, presentat avui dimecres 6 de febrer a Madrid en roda de premsa pel coordinador estatal de la Creu Roja, Antoni Bruel. El coordinador ha avançat també les xifres provisionals de l'exercici 2012, durant el qual s’han atès 2.390.819 persones ateses, un 163% més que el 2008.

Antoni Bruel ha destacat altres dades vinculades amb la complexa situació econòmica de les persones ateses per la Creu Roja, com el fet que més del 21% té ingressos inferiors als 500 euros mensuals o l’agreujament de les dificultats de les famílies monoparentals i nombroses, especialment quan la persona que representa la principal font d’ingressos està a l’atur des de fa més de 2 anys.

Bruel també ha recalcat especialment la situació de les persones grans: "Les principals dificultats de les persones grans es relacionen amb el fet de tenir al seu càrrec a familiars dependents; atendre les necessitats de fills i néts -derivades de l’augment de la desocupació- i situacions personals d'alt risc a causa de dependència o malaltia". De fet, un 12% de les persones grans ateses per la Creu Roja tenen una família nombrosa a càrrec, un 49% es fa càrrec d'altres persones dependents i un 16% està en situació de risc extrem vinculat a la salut.

L'Informe sobre la Vulnerabilitat Social és un treball de recerca que pretén donar a conèixer amb una perspectiva temporal els principals problemes econòmics, socials, familiars, ambientals i personals que afronten les persones més vulnerables ateses per la institució humanitària i la seva evolució per tal de facilitar la recerca de solucions adequades a les seves circumstàncies i perfils. L'objectiu d'aquest informe, que s'elabora des de 2006, és oferir informació contrastada als responsables de dissenyar polítiques públiques, sensibilitzar la societat sobre la necessitat de treballar cap a societats inclusives i millorar les actuacions de la Creu Roja per fer front a l'exclusió social arreu de l’Estat. L'edició actual de l’informe s'ha realitzat amb una mostra de 25.000 persones ateses per la Creu Roja arreu de l’Estat.

Campanya “Ara + que mai”

Per fer front a aquesta situació i, en general, per pal·liar l'impacte social de la crisi en les famílies que atén la Creu Roja -que estan deixant de cobrir aspectes importants en matèria d'alimentació, habitatge, salut, etc-, l'organització va llençar el 2012 una crida excepcional d'ajuda. Sota el lema “Ara + que mai'”, el seu objectiu és ampliar el nombre de persones en situació d’extrema vulnerabilitat ateses per l’entitat en 300.000 entre els anys 2012 i 2013, que s’afegirien als més de dos milions que ja atén anualment l'organització.

Entre les mesures que contempla la crida, hi figura el repartiment d'aliments, que ha arribat a 1 milió de persones el 2012, i la distribució complementària d'aliments (215.000 persones beneficiàries) i el reforç escolar als més petits (ajudes econòmiques i material escolar per 55.000 menors). Altres actuacions són la distribució de kits d'emergència social, vestuari i estris, el suport sociosanitari en assentaments i nuclis deprimits, els punts d'informació sobre ocupació o les ajudes econòmiques de caràcter puntual. D’altra banda, la Creu Roja està reforçant altres intervencions com el seu Pla d'Ocupació, a través del qual ha orientat i assessorat a més de 60.000 persones durant el 2012.

A Catalunya, la Creu Roja dóna suport a 248.000 persones el 2012 a causa de la crisi

A Catalunya, la Creu Roja també va fer balanç ahir de la seva acció humanitària durant l’any 2012. Durant el darrer any, la Creu Roja a Catalunya va donar suport a 247.679 persones en situació de vulnerabilitat i afectades per la crisi, de les quals 214.869 han rebut aliments o productes de primera necessitat. de la Creu Roja a Catalunya el 2012. Entre elles, prop del 30% són infants, col·lectiu prioritari per a l’entitat davant de l’augment de la pobresa infantil. Per aquest motiu, l’entitat també ha iniciat dos nous projectes el 2012 per facilitar el retorn a l’escola dels infants en risc: un per ajudar a cobrir les quotes del menjador escolar i un per costejar llibres i material escolar.

A més, l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya també va presentar el darrer dimecres, 30 de gener, el seu 4t estudi, que analitza l’impacte de la crisi en la infància i les famílies. Entre les principals conclusions de l’estudi, cal destacar que 7 de cada 10 famílies en situació de risc ateses per l’entitat no poden garantir una alimentació saludable als seus fills i que el 38% no poden pagar el menjador escolar, un 13% més que l’any 2011. Fins a 8 de cada 10 famílies en situació vulnerable tampoc no poden facilitar als seus fills tot el que necessiten per anar l’escola, com ara llibres de text, material escolar o vestuari, entre d’altres.

Per a més informació podeu consultar els webs www.creuroja.org o www.cruzroja.es, o bé trucar al 902 22 22 92.

Des del següent enllaç, podeu accedir a un vídeo de la Creu Roja de l’Informe sobre la Vulnerabilitat Social: http://www.cruzroja.tv/index.php