150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

La Creu Roja atén 2.670 dones víctimes de violència masclista amb la teleassistència mòbil i programes d’ocupació

La Creu Roja a Catalunya ha atès durant l’any 2013 un total de 2.670 dones víctimes de violència masclista mitjançant el servei d’Atenció i Protecció (ATENPRO) de teleassistència mòbil i els programes d’ocupació i inserció laboral. L’entitat ha fet balanç aquest 25 de novembre de les seves actuacions per donar suport a les persones que pateixen aquesta xacra social, en motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la violència envers les Dones. Concretament, 2.557 dones víctimes de violència masclista han fet ús d’ATENPRO i 113 han participat en programes d’ocupació a Catalunya.  

En motiu d’aquest dia internacional, la Creu Roja també vol reiterar el seu compromís amb les dones que pateixen violència de gènere i advoca per la conscienciació de tota la societat per posar fi aquest tipus de violència.  

Els programes de l’organització donen una resposta integral a les necessitats de les dones que pateixen violència de gènere i estan centrats en la prevenció, atenció, sensibilització i educació. A través d’iniciatives com cases d’acollida, cases d’emergència, atenció, programes de suport psicològic, suport sociolaboral o el servei de teleassistència mòbil, la Creu Roja dóna resposta a les necessitats més immediates de les dones que han sigut víctimes de maltractaments, amb l’objectiu, sempre, de facilitar la seva inclusió social. La Creu Roja també treballa amb alguns projectes adreçats a la lluita contra la discriminació per raons de gènere, com és l’atenció a dones que exerceixen la prostitució. Moltes d’elles son víctimes de tràfic d'éssers humans, d’explotació o de tracta. La lluita contra la tracta, que treballa l’apoderament d’aquestes dones i atén les seves necessitats sociosanitàries, esdevé un dels eixos fonamentals d’aquests programes.  

En aquests moments, 2.557 dones són usuàries del servei de teleassistència mòbil, conegut com ATENPRO (Atenció i Protecció),a Catalunya i 10.450 a tot l’Estat espanyol. Aquest és un servei públic que presta la Creu Roja a tot l’Estat, depenent de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i gestionat a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).  

Mitjançant aquest servei, les dones víctimes de la violència de gènere que el sol•liciten a serveis socials i estan seguint programes d’atenció psicosocial, reben un dispositiu mòbil connectat les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, al Centre de Coordinació de la Creu Roja, que aporta la seva capacitat tecnològica i el suport psicosocial dels seus professionals qualificats. Des del centre d’atenció, es realitzen trucades periòdiques a les usuàries, per tal de veure com es troben i si tenen noves necessitats. Davant de trucades d’emergència, dutes a terme a través del dispositiu telefònic, els professionals de la Creu Roja del centre d’atenció localitzen la persona immediatament gràcies a un GPS i gestionen la petició d’ajuda mobilitzant tots els recursos materials i humans necessaris (policia, personal sanitari, etc.). Aquestes dones reben també un acompanyament i suport a les seves necessitats des de les seves assemblees locals.  

Des de la Creu Roja, la lluita contra la violència de gènere no només se centra en l’atenció i protecció de les dones, sinó que també es treballa amb perspectiva laboral, perquè la incorporació al mercat de treball genera autoestima, autonomia personal i independència econòmica.  

Suport sociolaboral per a la inclusió social  

La desigualtat social segueix sent un fet constatable i és a la feina on les diferències són més significatives. Les dones presenten majors dificultats en l’accés al treball per compte d’altri i també en la creació i enfortiment del treball pel seu compte, major índex de contractació temporal i de feines a temps parcial, inferior a l’accés als llocs de decisió. Per aquests motius, la Creu Roja ha incrementat les actuacions dirigides a promoure la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació a través de diverses campanyes. Es realitzen actuacions de sensibilització sobre la importància que tota la societat s’impliqui de manera responsable, i la posada en marxa de mesures i projectes específics per donar suport a les dones en situació de vulnerabilitat.  

En aquest sentit, cal destacar la tasca que està desenvolupant el Pla d’Ocupació de la Creu Roja, donant suport a les dones en dificultat social. Durant el 2013, 1.286 dones han participat en els programes d’ocupació de la Creu Roja a Catalunya, de les quals 113 han patit violència masclista. La taxa d’inserció laboral ha estat del 33% i, en el cas de les dones de violència masclista del 26%. Arreu de l’Estat, en els últims quatre anys (2008-2012), 107.678 dones han participat en programes d’ocupació de la Creu Roja, de les quals 3.268 eren víctimes de violència masclista i 1.009 s’han inserit.  

Creu Roja Joventut promou la sensibilització social per prevenir la violència de gènere  

Per prevenir la violència de gènere és necessari sensibilitzar i educar els joves amb i per a la igualtat, ensenyant capacitats de resolució de conflictes sense violència, visualitzant models de relació igualitaris i dotant de capacitats i eines per a detectar la violència masclista.  

El voluntariat de Creu Roja Joventut realitza la seva tasca preventiva als centres educatius de tot el territori català, mitjançant programes de prevenció de conductes violentes, coeducació transversal en totes les activitats amb infants i joves i campanyes de sensibilització. Durant l’any 2012, han participat, aproximadament, fins a 1.900 infants i joves.  

Sota el lema “La indiferència no és una opció”, Creu Roja Joventut ha engegat una campanya que vol promoure la sensibilització social contra la violència de gènere, invitant al posicionament personal, sobretot entre les persones més joves, contra les actituds masclistes que generen desigualtat i inciten a no romandre indiferents durant el dia a dia, realitzant petites acciones quotidianes amb l’objectiu d’enfortir la igualtat  

A Catalunya, la campanya es durà a terme en 15 municipis d’arreu del territori i s’espera que hi participin més de 500 infants i joves. Principalment, es faran activitats i xerrades per prevenir la violència masclista i les desigualtats en centres educatius, espais d’oci juvenil o bé a l’aire lliure. També, s’editaran cartells, bosses i agendes divulgatives i es farà difusió de la campanya a través de les xarxes socials.  

RECURSOS AUDIOVISUALS  

Vídeo sobre el funcionament del Servei ATENPRO:  

http://www.cruzroja.tv/index.php?MetaDataID=778459

Dona i feina (dades de març de 2013):

http://www.cruzroja.tv/index.php?MetaDataID=779194  

Creu Roja contra la violència de gènere (novembre 2012):

http://www.cruzroja.tv/index.php?MetaDataID=778087