150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

La Creu Roja crida a la ciutadania a col·laborar amb l’ajuda humanitària a la població refugiada 28-08-2015

La Creu Roja ha posat a disposició de la ciutadania que vulgui ajudar a les persones afectades per la crisi de refugiats als Balcans un seguit de canals per a realitzar donacions.

També s’han desplaçat a la zona dos delegats estatals de la Creu Roja, un dels dos català, que s’integraran en l’equip internacional de l'organització, centrat en atendre les necessitats més urgents de la població en l'àmbit de l'atenció sanitària i en comunicar la situació sobre terreny.

La Creu Roja insta a tots els països d'Europa a unir esforços per compartir l'acollida i protecció dels sol·licitants d'asil i altres refugiats, així com per garantir que l'assistència que es proporciona a totes les persones vulnerables, independentment de la seva situació legal. La Creu Roja ha obert una crida per canalitzar la solidaritat de les persones que vulguin col·laborar, amb diferents canals per fer aportacions:

Telèfon    902 22 22 92
Internet    www.cruzroja.es
SMS    
AYUDA al 28092 (import del missatge,1,2€, destinat íntegrament a l’operació)

     AYUDA al 38088 (import del missatge, 3 €, destinat íntegrament a la operació)
     AYUDA al 38092 (import del missatge, 6 €, destinat íntegrament a la operació)
Ingrés en comptes bancaris    BBVA: ES92 0182 – 2370 – 46 – 0010022227
     Santander: ES44 0049 – 0001 – 53 – 2110022225
     Banc Sabadell: ES31 0081-5232-2800
     Bankia: ES65 2038 1848 3860 0035 9544
     Bankinter: ES75 0128 0010 9701 0012 1395
     La Caixa: ES28 2100 0600 8502 0196 0066
     Banco Popular: ES29 0075 0001 8906 0022 2267     
     Banco Cooperativo Español: ES86 0198 0500 8020 2205 3421

A mesura que la crisi humanitària de refugiats i migrants a Europa segueix creixent i evolucionant, les diferents Societats Nacionals de la Creu Roja de tot Europa, i en particular les dels Balcans Occidentals, augmenten la seva resposta d'assistència a les desenes de milers de persones que arriben cada dia al llarg d'aquesta ruta migratòria.

La Creu Roja Espanyola (CRE) està donant suport a l’operatiu desplegat per la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja als països afectats dels Balcans Occidentals.

Des de diferents punts de l’Estat, la Creu Roja ha enviat dos delegats en Emergències a Grècia, especialitzats en comunicació i salut pública. En coordinació amb la Federació Internacional de les Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja i les Societats Nacionals en el terreny, la delegació estatal ajudarà a atendre les necessitats més urgents de la població, centrant la seva tasca en cures bàsiques de salut, i a informar sobre la situació a la zona i l’acció humanitària de la Creu Roja. El delegat estatal de salut compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de l'atenció sanitària i ha intervingut en epidèmies com l'ebola a l'Àfrica Occidental.

D'altra banda, en les últimes setmanes, el Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja ha destinat 1 milió d'euros del seu Fons d'Ajuda per Desastres per donar suport a la tasca de l'organització en els països afectats. A més, ha sol·licitat ajuda per un valor de 3 milions d'euros.

"Cal acabar amb la indiferència. La Unió Europea pot fer més i millor ", afirma Elhadj As Sy, Secretari General de la Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. El 2015, Europa està experimentant moviments de població sense precedents des de la Segona Guerra Mundial. Moltes de les persones que arriben a les costes del continent europeu fugen de conflictes, violència, inseguretat i/o persecució als seus països d'origen. En aquest sentit, la Creu Roja mostra la seva preocupació per les creixents necessitats humanitàries de les persones que viatgen en la ruta dels Balcans Occidentals i s'ha compromès a continuar donant suport i assistència humanitària a aquestes persones.