150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

La Creu Roja i Càritas reforcen les necessitats alimentàries de la infància a les escoles de tot Catalunya

El projecte, finançat per la Fundació La Marató de TV3, vol garantir als infants com a mínim un àpat al dia de qualitat, saludable i variat, durant el curs escolar 2012-2013.

Es cobreixen part de les despeses del menjador escolar de les famílies que es troben al llindar de la pobresa sense accés als ajuts de l’administració.

La Creu Roja i Càritas Catalunya endeguen conjuntament a partir de novembre el Programa d’emergència de suport a l’alimentació infantil a les escoles catalanes, que compta amb el finançament de 125.000 € per a cada entitat provinent de la Fundació de la Marató de TV3 amb l’objectiu inicial d’atendre al voltant de 500 escolars.

La presentació del programa ha tingut lloc aquest divendres, 5 d’octubre, a l’escola Sant Joan de Berga i ha comptat amb la presència del vicepresident i del coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet i Enric Morist, i de la presidenta de Càritas a Catalunya, Carme Borbonès. També hi ha assistit el director d’aquest centre escolar, Ramon Gassó.

Amb aquest programa, les dues entitats socials volen fer front a la pobresa infantil, que a Catalunya ja afecta el 23,7% dels menors. Segons el 1r estudi de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja, un 38% de les famílies enquestades no es pot permetre alimentar els seus fills amb carn o peix cada dos dies, i el 25% no pot sufragar el cost del menjador escolar.

Amb aquest escenari i el fort impacte continuat de la crisi, els problemes de la infància esdevenen una emergència social a cobrir de forma prioritària. Per aquest motiu, la Creu Roja i Càritas Catalunya han alineat estratègies per desenvolupar un projecte conjunt a tot el territori per donar resposta a les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu vulnerable.

El projecte tindrà un impacte directe en les famílies beneficiàries de les ajudes i té previst d’arribar a 506 nens i nenes de tot Catalunya, proporcionant-los un àpat complert al dia durant els 176 dies lectius del període escolar 2012-2013.

Durant la presentació del programa, Josep Quitet ha remarcat “la importància de treballar des de la proximitat al món local per donar cobertura a una necessitat creixent al territori”, com és l’alimentació infantil. Per la seva banda, Carme Borbonès ha destacat que Càritas i la Creu Roja ja estaven col·laborant i treballant en xarxa fins ara al món local, però que aquest és “el primer projecte d’abast català” en què les dues entitats socials han sumat els seus esforços.

A més d’aquest programa d’alimentació infantil, el coordinador de la Creu Roja a Catalunya ha recordat que la Creu Roja va distribuir ajuda bàsica entre 200.000 persones durant el 2011, prop de la meitat de les quals són infants, que representen “un col·lectiu prioritari” per a la institució humanitària. També ha intervingut durant la presentació el director de l’escola Sant Joan de Berga, Ramon Gassó, que ha explicat que, en aquest centre educatiu, prop d’una vintena d’infants estan en situación de vulnerabilitat i requereixen el tipus d’ajut que proporcionarà d’ara en endavant aquest programa de la Creu Roja i Càritas.

Resposta a l’emergència alimentària infantil

L’objectiu del programa consisteix en reduir l’impacte de l’actual situació de crisi sobre la població infantil, proporcionant ajuts econòmics per garantir-los una alimentació equilibrada mitjançant els serveis de menjador de les escoles. A més, també es vol evitar la discriminació entre els infants en la comunitat educativa per raons econòmiques.

Amb tot, s’assegura l’accés a les beques menjador de nens i nenes que presenten mancances alimentàries i també de tots aquells infants que no han tingut accés als ajuts de l’administració, ja sigui per circumstàncies sobrevingudes en la situació econòmica de la família o per altres motius. A llarg termini, el projecte contribueix de manera global en la millora del rendiment escolar dels infants i en el seu desenvolupament personal, a més de fomentar els hàbits d’alimentació saludable.

De forma paral·lela, aquest programa es reforça amb altres projectes específics de lluita contra la pobresa que ajuden a les famílies a cobrir altres necessitats com poden ser el vestuari, el material escolar o bé amb programes específics d’atenció a la infància a joves i famílies amb fills.

Desplegament i coordinació

El projecte es desplegarà de forma coordinada entre les dues entitats i s’aprofitaran 549 espais d’atenció i acollida a les famílies que actualment es troben en funcionament a tot Catalunya i que ja detecten mancances d’aquest tipus. En aquests espais es treballarà tant la detecció de nous casos com la recuperació d’altres que ja estaven identificats, però no coberts.

Paral·lelament, a partir de la difusió del projecte als serveis socials dels ajuntaments, els Consells Comarcals i altres entitats socials és previst de fer un treball en xarxa per a la derivació de nous casos susceptibles de ser preceptors de l’ajuda econòmica.

Un cop identificades les necessitats de cada família, es fa una valoració i seguiment per part dels professionals de la Creu Roja i Càritas Catalunya i s’assignen les ajudes per al pagament del menjador escolar en funció del repartiment territorial del pressupost. Per tal de garantir que l’ajuda es destina a l’objectiu final del projecte, seran les dues entitats qui faran el pagament directe de les quotes del menjador a les empreses o AMPAs encarregades de la gestió.