150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Prop de 248.000 persones han rebut suport de la Creu Roja per fer front a l’impacte de la crisi durant el 2012

La majoria d’aquestes persones, 214.869, han rebut aliments o productes bàsics de la Creu Roja a Catalunya el 2012. Entre elles, prop del 30% són infants, col·lectiu prioritari per a l’entitat davant de l’augment de la pobresa infantil.

L’entitat ha iniciat dos nous projectes el 2012 per facilitar el retorn a l’escola dels infants en risc: un per ajudar a cobrir les quotes del menjador escolar i un per costejar llibres i material escolar.

Fins a 247.679 persones han rebut el suport de la Creu Roja a Catalunya per fer front a l’impacte de la crisi econòmica durant el 2012, un 12,85% més que l’any anterior. La majoria d’aquestes persones, 214.869, han rebut aliments o productes de primera necessitat, de les quals el 30% són infants.

Llegeix més...

El 33% de les persones ateses per la Creu Roja arreu de l’Estat no té cap font d’ingressos

La Creu Roja ha presentat avui dimecres l'Informe sobre la Vulnerabilitat Social 2011-2012, un treball de recerca que analitza la situació de les persones amb què treballa la institució humanitària arreu de l’Estat.

 

El 71% de la població atesa per la Creu Roja en edat de treballar està a l’atur i el 33% no té cap font d’ingressos.

La crisi econòmica està agreujant la situació de les persones que atén la Creu Roja arreu de l’Estat. El 71% de les persones en edat de treballar que reben ajuda de l’entitat estan a l’atur i el 33% no té cap font d’ingressos.

El 8% de les persones ateses per la Creu Roja arreu de l’Estat l’any 2011 es troba ja en situació d'exclusió social, és a dir, presenta problemàtiques greus en l'àmbit econòmic, personal, familiar, social i d'habitatge. Durant aquest període, la Creu Roja va atendre més de 2.000.000 de persones i s’estima que aquest nombre arribarà a 2.400.000 persones el 2012, segons les previsions de la memòria de l’any passat, que la Creu Roja està finalitzant en aquests moments.

Llegeix més...

Més de 800 membres de la Creu Roja presten assistència sociosanitària durant les festes de Carnestoltes

El voluntariat i personal tècnic de la Creu Roja garantirà la cobertura sociosanitària de diversos actes de les Festes de Carnestoltes en 88 municipis i comarques d’arreu de Catalunya. 

Més de 800 membres de la Creu Roja garanteixen l’assistència sociosanitària en diferents actes de celebració de les Festes de Carnestoltes, la majoria dels quals tenen lloc entre el 8 i el 13 de febrer arreu de Catalunya. 

En aquest dispositiu de la Creu Roja, hi participen més de 800 socorristes - tots ells persones voluntàries de l’entitat-, a més de professionals sanitaris. L’operatiu també compta amb 286 ambulàncies i amb 8 clíniques mòbils, des de les quals el personal de l’entitat prestarà assistència sociosanitària a les persones que la necessitin. A més, el dispositiu disposa de més de 50 vehicles més de suport per a tasques logístiques. 

Concretament, la Creu Roja presta assistència sociosanitària als actes de celebració de les Festes de Carnestoltes en 88 municipis i comarques d’arreu de Catalunya (que es detallen al final del comunicat). 

Servei de primers auxilis psicològics al Carnestoltes de Sitges

Llegeix més...

Més de 25.000 joves reben informació del programa SOM.NIT durant el 2012

 

En motiu de les festes de Carnestoltes, es muntaran punts d’informació del SOM.NIT a Sitges i Roses, a partir d’aquest cap 
de setmana.

Més de 25.000 joves han rebut informació i assessorament del programa SOM.NIT durant el 2012. Aquest programa de Creu Roja Joventut (CRJ), que es desenvolupa des de fa 13 anys, té per objectiu informar i 

assessorar els joves sobre la prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues.

Durant el 2012, CRJ ha realitzat un total de 147 intervencions del programa SOM.NIT en 84 municipis d’arreu de Catalunya, gràcies al suport d’un equip de voluntariat de 125 persones. 

Llegeix més...

4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja

7 de cada 10 famílies en situació de risc no poden garantir l’alimentació saludable dels seus fills a casa

Un 38% de les famílies enquestades no poden pagar el menjador escolar, un 13% més que el juliol de 2011, quan la Creu Roja ja va presentar un primer estudi sobre l’impacte de la crisi entre la infància.

8 de cada 10 famílies en situació vulnerable no poden facilitar als seus fills tot el que necessiten per anar l’escola.

Prop del 60% dels infants en situació de vulnerabilitat no compten amb tots els llibres de text i material escolar necessari.

Un 34,4% de les famílies enquestades reben ajuts públics per a l’escolarització dels seus fills, però en menor proporció que el curs anterior.


La Creu Roja a Catalunya ha presentat avui, dimecres 30 de gener, el 4t estudi del seu Observatori de Vulnerabilitat, titulat “L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar”. Entre les principals conclusions de l’estudi, figura que 7 de cada 10 famílies enquestades, totes elles en situació de vulnerabilitat i usuàries de la Creu Roja, no poden garantir l’alimentació saludable dels seus fills a casa.

La presentació ha comptat amb la presència del president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Marquès, del vicepresident autonòmic de l’entitat Antoni Aguilera i de diversos presidents provincials de la institució humanitària. També hi ha assistit el coordinador i la secretària de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist i Carmen Rico, a més de la referent de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya Anna Sabaté.

Per elaborar aquest estudi, l’Observatori ha realitzat qüestionaris telefònics a 737 persones en situació de vulnerabilitat, que van rebre el suport del Programa d’ajudes a la infància en situació de vulnerabilitat de la Creu Roja, amb què es van distribuir ajudes per a vestuari, llibres o material escolar entre 3.138 menors catalans el darrer mes de setembre. Aquest és el primer estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat que analitza l’impacte de la crisi en l’entorn escolar i incorpora l’opinió d’experts de la comunicat educativa, tot i que és el segon que se centra en la infància. A aquest col·lectiu, l’entitat ja va dedicar el 1r estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, publicat el juliol de 2011.

Segons el 4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, un 38% de les famílies enquestades no poden pagar el menjador escolar, un percentatge que ha crescut un 13% respecte el juliol de 2011, quan es va publicar el primer estudi de l’Observatori, que ja facilitava dades sobre aquest tema. D’altra banda, l’estudi afegeix que un 70,3% de les famílies enquestades tenen dificultats per garantir una alimentació saludable als seus fills i filles, un percentatge que s’eleva fins al 79% entre les que no poden pagar el servei de menjador. Davant d’aquesta situació, el president de la Creu Roja a Catalunya ha volgut destacar que “1 de cada 3 persones que reben ajuda alimentària i bàsica de la Creu Roja actualment són infants”, un col·lectiu d’atenció prioritari en aquests moments per a l’entitat. Així mateix, ha ressaltat que les quotes dels socis i sòcies de la Creu Roja són fonamentals per desenvolupar projectes d’acció humanitària i especialment aquells per combatre la pobresa infantil.

L’estudi també indica que el 77,7% de les persones enquestades no han pogut cobrir totes les necessitats de l’escolarització dels seus fills i filles, ja que les despeses que suposa la tornada a l’escola superen de llarg la seva capacitat adquisitiva. Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el darrer inici de curs va suposar un cost mitjà de 510 euros per fill (si l’escola és pública), però la meitat de les famílies enquestades ingressen menys de 550 euros al mes i més del 60% tenen dos o més menors al seu càrrec.

Els llibres i el material escolar representen la principal despesa per la tornada a l’escola d’aquestes famílies, seguida del vestuari. Als llibres i material escolar, el 38,7% de les persones enquestades hi destina entre 100 i 300 euros i el 26,2% hi destina més de 300. Tot i això, el 60% dels infants en risc no poden comptar amb tot el material escolar que necessiten, cosa que està afectant el seu rendiment acadèmic i la seva salut emocional en prop del 77% dels casos segons asseguren els seus pares i mares.

Després del material escolar, la segona despesa més important de les famílies enquestades és el vestuari escolar, en què 1 de cada 4 famílies inverteixen entre 100 i 300 €. Tot i això, un 26,7% de les persones enquestades assegura que no pot facilitar als seus fills i filles el vestuari que els cal per a l’escola.

Pel que fa a la resta de despeses, un 43,3% no pot fer front a les activitats extraescolars i un 32,6% a la quota de l’AMPA, mentre que un 86% no té cap despesa de transport i un 94% tampoc en reforç escolar. També cal destacar que un 32,8% té dificultats per comprar determinats medicaments per als seus fills i filles (medicació per a malalts crònics, productes dermatològics, tractaments d'al·lèrgies o asma, etc) i que el 70,3% tampoc no pot fer front a tractaments bucodentals i d’òptica.

Enfront d’aquestes dificultats, el 23,74% d’aquestes famílies reben ajuda per al menjador escolar, el 21,7% per a vestuari i el 15,33% per a llibres. En un 34,4% dels casos, aquestes ajudes són públiques, tot i que la meitat de les persones enquestades que comptaven amb aquestes prestacions les han deixat de rebre o han vist disminuir el seu import durant el darrer any. Pel que fa a la resta de casos, el 24,5% correspon a ajudes de familiars o amics, el 9,7% al suport d’ONG o entitats socials (sense tenir en compte la Creu Roja) i el 8,8% a ajuts proporcionats en l’entorn escolar.

Des dels següents enllaços, us podeu descarregar el 4t estudi complert i un vídeo sobre el tema.

4t estudi complert: http://www.slideshare.net/CreuRojaCatalunya/4t-estudi-de-lobservatori-de-vulnerabilitat-de-la-creu-roja

Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=BVd0HGqogdA