150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Qui som

El màxim òrgan de direcció i representació de la Institució és el comitè; en el cas de l’Alt Maresme, aquest té una representació comarcal, i està format per voluntaris/es, socis, representants de l’administració del territori i membres nomenats directament pel president; a continuació detallem les persones que enguany en formen part:

 President - Angel Lacueva i Pasamar
 Vicepresident 1er- Jaume Pruna i Paradell
 Vicepresident 2on- Antoni Maso i Flores 
 Secretaria- Anna Serra i Fabregas
 Director de Juventud- Toni Cardó
 Vocal- Osacar Vove i Perez
 Vocal- Arturo Redondo i Blasco
 Vocal- Yassin El Amrani i Gonzalez
 Representant Aj- Calella- Albert Torrent i Vivancos
 Representant Aj- Pineda de Mar- Xavier Amor i Martin 
 Representant Aj- Tordera-Eliana Romera
 Representant Consell Comarcal del Maresme- Alfons Molons i Antius

Els objectius fonamentals del Comitè Comarcal són:

1.-Establir els objectius marc de Creu Roja en el seu àmbit territorial, acord amb les directrius marcades pels òrgans superiors.
2.-Adoptar acords sobre totes les qüestions plantejades pel president.
3.- Aprovar la gestió tècnica de l’oficina, els pressupostos i elaborar informes quan així sigui necessari.
4.- Crear comissions o òrgans de participació per a la presa de decisions i la millora de l’acció local de la Institució.

Joven

GaleriaImagenes Recupera