150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Formació Socio-Sanitària

 

En la formació en l’educació per a la salut i els socors, es porten a terme accions formatives on es treballen els principis bàsics per actuar en situacions d’urgència  i emergència, i les pautes a seguir i detectar les situacions que poden afectar la salut, aplicant prevenció.

 

Es poden organitzar formacions de Primers Auxilis a mida a partir de 2 hores fins a 20 on l'alumne obtindrà uns coneixements bàsics sobre la matèria, però si es vol obtinir la titulació oficial, al llarg de l'any es programen una serie de cursos de les diferents tipologies que es detallen a continuació: