150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Socorrisme Bàsic

   Atenció Sanitària Immediata Nivell II (Socorrisme Bàsic)

 

L’educació de la salut no és una tasca exclusiva d’un sol àmbit de professionals, sinó que tots hi estem involucrats.        Perajudar a assolir actituds i conductes positives de tots els integrants de la societat presentem aquest Curs de Socorrisme Bàsic, que pretén donar resposta amb eficiència a les situacions d’emergències i als problemes de salut que se’ns plantegen en la nostre vida diària. 
Durada
50 hores
 
Objectius
 

Conèixer el cos humà i el seu funcionament.
Identificar i resoldre una situació d’urgència vital.
Aprendre a prevenir els accidents.
Saber els procediments i tècniques més adequats en l’autoprotecció i suport en l’assistència sanitàri
a.

Continguts
 
Socorrisme i Societat
Actuacions de socorrisme: Urgències Vitals, urgències mèdiques, bloc general.
Prevenció
Avaluació
S’avaluarà continuadament cada participant, emfatitzant la correcció dels errors durant les sessions pràctiques. En finalitzar el curs l’alumne haurà de       superar un examen teòric.
 
Titulació
Diploma del curs de Socorrisme Bàsic i carnet de socorrista. Mitjançant el decret 225/96, l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya considera el centre de Formació de Creu Roja homologat per donar la formació d’atenció sanitària immediata.
Cal assistir al 80% del curs.
 
Requisits
Tenir 16 anys complerts.