150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Tallers de Primers Auxilis

 

Curs adreçat a primers actuants que ofereix els coneixements i tècniques del Socorrisme Bàsic en diferents àmbits o col·lectius (natura, esport, infants i nadons, gent gran, etc.)

Durada 
8 hores

Objectius

Definir els conceptes de prevenció, socorrisme i salut.
Conèixer els riscos existents i saber-los preveure.
Saber els procediments i tècniques més adequats en l’autoprotecció i suport en l’assistència sanitària.
Continguts

Socorrisme i Societat
Actuacions de socorrisme: Protocol PAS, Urgències Vitals, urgències mèdiques, Suport Vital Bàsic, hemorràgies i xoc, ferides i traumatismes.
Prevenció
Avaluació
S’avaluarà continuadament cada participant, emfatitzant la correcció dels errors durant les sessions pràctiques.

Titulació
Certificat acreditatiu del curs.

Requisits
Tenir 16 anys complerts.