150 anys d'emprenedors humanitaris

 

 

Voluntaris de la Creu Roja a L'Alt Maresme

 

Salut, Socors i Emergències

Prevenció i Assistència terrestre i aquàtica

Els llocs i esdeveniments on es concentren un gran nombre de persones són escenaris on actuar per garantir la seguretat i l’atenció sanitària en cas de necessitat. D’una banda, amb mesures preventives per evitar situacions de risc, i de l’altra amb intervencions sanitàries quan sigui oportú.  

 

Intervenció immediata en emergències

Les persones víctimes de catàstrofes o accidents necessiten una resposta ràpida en atenció de socors, assistència sanitària i suport psicològic i emocional. La Creu Roja manté un acord amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat a través del qual, quan s’activa un pla d’emergència a Catalunya, col·labora garantint els serveis bàsics de les persones afectades i dóna suport a la resta de cossos operatius.

  • ERIE Intervenció psicosocial: Atenció immediata per a damnificats i familiars en situacions de catàstrofes i accidents, tant a Catalunya com a la resta del món. Integrat per 250 persones entre professionals de la psicologia, la medicina, la infermeria, el treball social o el socorrisme.
  • ERIE Rastreig i recerca amb gossos: Tasca de localització de persones desaparegudes a través d’un equip de voluntaris i gossos ensinistrats.
 

Salvament marítim

Tasques de salvaguarda de la vida humana al mar i de lluita contra la contaminació marítima i costanera. A través d’un conveni amb la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR), diverses embarcacions estan operatives durant tot l’any per actuar en cas d’emergència.